Izrada sajta

| Uputstva | Login za klijente | Kontakt
Logo comp.rs

Uslovi korišćenja

Tumačenje pojmova

Trajanje

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma ispunjavanja procesa online registracije i traje do raskida u skladu sa ovim Ugovorom.

Pružanje usluge

Bezbednost

Upotreba usluge

Uslovi plaćanja

Odšteta

Poverljivost

Ograničenje odgovornosti

Situacije na koje Provajder ne može da utiče

Imena domena

Raskid ugovora

Promene ugovora

Provajder može da promeni uslove ovog ugovora u bilo kom trenutku pri čemu nova verzija Ugovora mora biti dostupna na sajtu provajdera bar 30 dana pre nego što promene postanu važeće.

Obavestenja

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pismenoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i objave na web sajtu Provajdera.

Smatraće se da je obaveštenje putem elektronske pošte dostavljeno Korisniku onog dana kada je poslato na email adresu koja je naznačena za te potrebe.

Nadležnost i merodavno pravo

Sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će rešavati sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, primenjuje se stvarna nadleznost suda u Subotici.

Društvene mreže

facebook javi prijateljima na fejsu

twitter objavi na Twitteru

Linkovi

Copyright

© 2010-2018
SQL Subotica